Vaikuse laste rahupaik

by MTÜ Vaikuse Lapsed

Lääne-Harju vallas, Harju-Risti kirikaias asub Vaikuse laste rahupaik. See on koht, mis on mõeldud peredele, kes on kogenud lapse surnultsündi või lapse kaotust vastsündinueas. Samuti pakub mälestuspaik tuge neile, kes leinavad oma looteeas ehk raseduse katkemise tõttu kaotatud last, kellel võib-olla hauda polegi.

Paljudele vanematele tundub võõras mõte viia oma lapse väike, hellitamata jäänud ihu võõrale, kõledale kalmistule. Paljudel noortel vanematel ei olegi ühelgi kalmistul veel oma pereplatsi, sest omaenda surm tundub alles mägede taga. Sellistele peredele pakub Vaikuse laste rahupaik võimalust oma lapse tuha sängitamiseks.

Rahupaigas ei ole ridamisi väikeseid hauaplatse, vaid üks maamulda ulatuv, vaskplaadi ja pisikeste jalajälgedega kaetud avaus ehk haud. Lapse matusel kallatakse tema tuhk sinna, kus on ees ootamas juba palud teised temasugused. 

Rahupaiga loomise algatus tuli just ühelt selliselt perelt, kes leidsid oma kurbuses tuge sarnasest rahupaigast Riias. Paljude teiste riikide kogemus näitab, et sellisest kohast leitakse oma leinas tuge. Tuge on ka teadmisest, et sa pole üksi – et on teisigi, kes seda pöörast valu tundnud ja ometi leidnud jõudu edasi elada.

Traditsiooniks on kujunenud, et kaks korda aastas – kevadel emadepäeva ja sügisel hingedepäeva paiku – saavad Vaikuse laste vanemad rahupaigas kokku. Üheskoos korrastatakse mälestuskivi ümbrust ning kõneldakse sellest, mis südamel. Rahupaiga valmimist on toetanud Pria Leader-meede, Eesti Kirikute Nõukogu, paljud eraisikud ja kogudused. 

Rahupaika matmine 

Täpsemat infot Vaikuse laste rahupaiga matmisvõimaluste kohta saab Risti kiriku õpetajalt Annika Laatsilt telefonil 5564 9256 või e-posti aadressil annika.laats@eelk.ee.

Vastavalt kalmistuseadusele peavad olema kõik matused, sealhulgas tuhapuistamised kalmistul registreeritud.

Mõnele muule kalmistule matmise sooviga võtke ühendust kohaliku kirikuõpetajaga või kalmistuga, kalmistute kontaktid leiab aadressilt www.kalmistud.ee.

Emad ja isad, kelle beebid puhkavad Vaikuse laste rahupaigas, on omavahel kokku leppinud rahupaiga kodukorra. Selle kohta saad lähemalt lugeda siit.

Järgmine: Mälestustekarp

et