Abi asjaajamisel

Siit leiad ülevaate toimingutest ja olulisest infost, millega tuleb lapse surma puhul kokku puutuda.

Seaduslikult eristatakse Eestis lapsi:

  • kelle surm saabus üsasiseselt enne 22. rasedusnädalat;
  • kelle surm saabus üsasiseselt pärast 22. rasedusnädalat;
  • kes surid pärast sünnitust.

Kokkuvõtliku tabeli vajalike tegevuste kohta leiad Drive´i failist. Vajadusel küsi kindlasti nõu ka ämmaemandalt, arstilt, haigla sotsiaaltöötajalt või nõustajalt.

Lapse surma registreerimine

Enne 22. rasedusnädalat kaotatud lapse puhul sünnitusmajast lapse meditsiinilist sünnitõendit ega arstlikku surmateatist ei väljastata ning sündi/surma ei registreerita.

Pärast 22. rasedusnädalat üsasiseselt surnud beebi puhul käsitletakse seda surnultsünnina.

  • Lapse sündi/surma rahvastikuregistris ei registreerita ning seega ei anta lapsele ka isikukoodi. Küll aga väljastatakse lapsele isikukoodiga sarnanev unikaalne kood.
  • Lapse surma tõendab arstlik surmateatis, mille väljastab patoloogiaosakond (näiteks Tallinnas Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogikumi Ravi 18 II korrus), seega surnultsündi eraldi registreerima ei pea. Lapse ärasaatmise- ja matmistoiminguid saavad vanemad korraldada lapse arstliku surmateatise alusel.
  • Surmateatise väljastamiseks peab kaasas olema ema ID-kaart või pass.

Pärast sünnitust surnud laste puhul vormistab arst surmateatise elektroonselt ja edastab info rahvastikuregistrisse.

  • Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuasutus, mille põhjal saab vajadusel lapse surma tõendada ja matmist korraldada.
  • Erandjuhul (näiteks juhul, kui surm saabus välisriigis) registreeritakse surm Eesti perekonnaseisuasutuses. Rohkem infot leiad eesti.ee selleteemaliselt veebilehelt.

Lapse ärasaatmine

Ei ole sõnu, kui ebaloomulik sündmus on jätta hüvasti oma lapsega, kui see pidi tegelikult olema hoopis ühe toreda teekonna algus. Ometigi on mõned otsused, mille sa pead lähiajal tegema – millise mälestuspaiga soovid oma beebi jaoks valida, kas soovid tuhastamis- või kirstumatust, ja kuidas soovid oma beebi ärasaatmise korraldada.

Soovitame sul ühendust võtta mõne matusebürooga, kes korraldab surmateatise või surmatõendi alusel kõik edasised tegevused.

Matustega seonduvad üksikasjad saad kokku leppida matusebüroo ja/või kirikuõpetajaga.

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Kui naisele on väljastatud sünnitusleht kestvusega 140 päeva, siis lapse kaotuse korral see üldjuhul ei katke.

Kui naine soovib sünnituslehte enne 140 päeva möödumist katkestada, tuleb pöörduda haigekassasse ja kirjutada sellekohane avaldus. Sellisel juhul tuleb haigekassale raha tagasi maksta nii mitme päeva eest, kui mitme päeva võrra rasedus- ja sünnituspuhkus lühenes. 

Isad peaksid soovi korral pöörduma oma tööandja poole ja täpsustama võimalusi puhkuseks. Meeles tasub pidada, et kui naine kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, siis on mehel vastavalt töölepingu seadusele õigus saada oma põhipuhkust sellel perioodil endale sobival ajal. Puhkusetasu makstakse vastavalt kehtivale korrale.

Pärast lapse kaotust tööle naastes jätkub mõlemal vanemal tööleping endistel alustel. Mingisugust täiendavat kaitset töölepingu seadus ei paku. Kui 140 päeva möödudes esineb naisel terviseprobleeme, mis ei võimalda tööle naasta, siis tuleb puhkuse jätkumiseks pöörduda naistearsti või perearsti poole.

Sünnitoetus

Lapse üsasisese surma korral vanematele riiklikku sünnitoetust ei maksta. Lapse elussünni korral on vanematel õigus taotleda riikliku sünnitoetust (rohkem infot riiklike peretoetuste seadusest või sotsiaalministeeriumi veebilehelt). Toetust saab taotleda elukohajärgses sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses või veebilehel www.eesti.ee.

Mõned kohalikud omavalitsused maksavad lähedase kaotuse korral matusetoetust, selleks on igas omavalitsustes kehtestatud kindel kord. Lisainfot selle kohta saab kohaliku omavalitsuse veebilehelt.

Lahang

Patoanatoomiline lahang tehakse surma põhjuse tuvastamise seaduse alusel kõigile alates 22. rasedusnädalast sündinud või vähemalt 500 grammi kaalunud beebidele ja enne esimest eluaastat surnud lastele. Lahangule saatmise korraldab haigla või sünnitusmaja.

Mõte lahangust, eriti beebi puhul, võib tunduda sulle õõvastav. Teisalt võivad lahangu tulemused aidata juhtunut mõista ja leevendada mõningaid teadmatusest tulenevaid hirme. Surma põhjuste uurimine võib abiks olla edaspidiseks, andes vanematele vastuseid küsimustele, kui suur on tõenäosus, et juhtunu võib korduda, kas lapse surma põhjustanud faktorit on võimalik teistel sarnastel juhtudel ravida või kõrvaldada. Samas ei ole harvad ka need juhud, kui ühest surmapõhjust lahangul tuvastada ei õnnestu.

Reeglina on võimalik lahangule viitavad jäljed riietega täielikult katta. Kui oled valinud kirstumatuse, näeb beebi avatud kirstus tõenäoliselt välja üsna samasugune nagu ta oli pärast sündi.

Lahangu tulemuste saabumine võib aega võtta 2–3 kuud. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse arstile, vanematel on sellega õigus tutvuda ning saada sellest ärakirju. Palu kohtumist oma arstiga, kellega saate lahangu protokolli koos lugeda ning selle tulemusi arutada.


Järgmine: Küsimused naistearstile