Kirsti Talu

by Vaiksed

Kogemusnõustaja

Suhtluskeeled: eesti, inglise

Nõustamise piirkond: Tallinn, Harjumaa, veebi- ja telefoninõustamise võimalus

Kontaktandmed: kirstit@gmail.com, 562 26 724

Kirsti on akadeemiliselt hariduselt filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja klassiõpetaja ja sotsiaalpedagoog-lastekaitsja ning põhjaliku täienduskoolituse järel tegutseb nii psühholoogilise nõustajana, kogemusnõustajana kui ka kriisinõustajana. Töö traumeeritud inimestega on Kirstit õpetanud nägema häiritud käitumise taga inimest mõjutavaid tugevaid emotsioone.

Kirsti kui vaimse heaolu spetsialisti tugevuseks on tasakaalukus ka kõige keerukamates olukordades ning kokkulepete loomise oskus ka seal, kus see esmapilgul näib võimatuna. Kogemusnõustajana pakub Kirsti tuge suitsiidi kaudu lähedase kaotanud inimestele ja toetab noori elu mõtte taasleidmisel, tehes nii personaalset kui pere- ja grupitööd.

Nõustan väiksemas mahus vabatahtlikuse baasil. Tasulise teenusena (nõustajana) kättesaadav: https://www.mahena.org/

et