Author Archives: vaiksed

MTÜ Vaikuse lapsed otsib uusi juhatuse liikmeid

MTÃœ Vaikuse Lapsed peamine eesmärk on toetada vanemaid, kelle laps suri raseduse, sünnituse või tema esimeste elupäevade ajal. Samuti on MTÃœ MTÜ Vaikuse Lapsed peamine eesmärk on toetada vanemaid, kelle laps suri raseduse, sünnituse või tema esimeste elupäevade ajal. Samuti on MTÜ eesmärk informeerida avalikkust ja haiglate personali lapse kaotanud vanemate vajadustest ja probleemidest.
MTÜ Vaikuse Lapsed korraldab lapse kaotanud vanematele kingitavate mälestuskarpide meisterdamist ja haiglatele jaotamist, koostab infomaterjale lapse kaotanud vanematele ja aitab korraldada Harju-Ristil asuva Vaikuse laste rahupaiga tööd, pakub kogemusnõustamist.
Otsime enda sekka inimesi, kes on valmis osalema vabatahtlikult juhatuse liikme töös just neile sobivas valdkonnas. Tegemist on vastutusrikaste, kuid rohkelt teostamisvõimalust ja põnevust pakkuvate rollidega, mille tulemusel paraneb leinavate perede heaolu. MTÜ liikmed on vabatahtlikud, kellest enamik on ise läbi elanud oma lapse surma ja on seetõttu kõige paremini kursis sellega, millist tuge või abi inimestel sellisel hetkel kõige rohkem tarvis on.


MTÜ Vaikuse Lapsed tegemiste kohta saab kõige värskemat infot meie Facebooki lehelt või kodulehelt www.vaiksed.ee.
Juhatuse liikmena on Sul võimalus juhtida üle-eestilist leinatoetustegevust toetades lapse kaotanud peresid, kasvada ja areneda ennast huvitavas suunas ning süvitsi tundma õppida ja mõjutada lapsekaotusega seonduvat. Senimaani on juhatuse liikmed koostöös MTÜ liikmetega tegelenud järgnevate teemadega:
Liikmed ja võrgustik
• Suhtlus haiglatega
• MTÜ liikmete ja töötubade juhendajatega kohtumiste organiseerimine
• Juhatuse ja juhtgrupi koosolekute korraldamine ja nendel osalemine
• Mälestustekarpide materjalide otsimine ja hankimine (kontaktide loomine ja pakkujatega suhtlemine)
Huvikaitse
• Suhtlus ametnike ja poliitikutega leinavate perede vajaduste eest seismiseks
Kommunikatsioon
• Sotsiaalmeedia ja kodulehe postitused, sh kodulehe haldamine
• Sõnumitele ja meilidele vastamine
• MTÜ ja lapsekaotusteema esindamine avalikkuse ees
• Suhtlus meediaga
Sündmused ja koolitused
• Mälestustekarpide töötubade korraldamine ja juhendamine
• Talgute korraldamine Vaikuse laste rahupaigas Harju-Ristil
• Koolitused, juhendamised (haiglatele, ettevõtetele, nõustajatele)
Kogemusnõustamine
• Suhtlus abivajajatega
• Tugiisikute vahendamine
Finantstegevus
• Raamatupidamise korraldamine
• Annetused


Juhatuse liikme roll on vabatahtlikkuse alusel toimiv vabaühenduse juhtimine. Juhatuse liige valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.
Kandideerimiseks palun saada oma mõtted järgmise kahe teema osas hiljemalt 16. aprill 2021 info@vaiksed.ee aadressile.
* Millist rolli näed MTÜ-l Vaikuse lapsed lapsekaotanud perede toetamisel lähima kahe aasta jooksul?
* Millisena näed enda panust MTÜ tegevusse?
Palun lisa kandideerimisel kaasa ka oma CV.